Միջուկային ֆիզիկա

Երևանի պետական համալսարանի Միջուկային ֆիզիկայի ամբիոնը հիմնադրվել է 1942 թ-ին ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս Ա. Ի. Ալիխանյանի կողմից: Հայաստանում միջուկային ֆիզիկայի զարգացման և գիտական կադրերի պատրաստման գործում էական դեր են խաղացել հանրաճանաչ ֆիզիկոսներ Ա. Ի. Ալիխանովը, Ա. Բ. Միգդալը, Լ. Դ. Լանդաուն, Ի. Յա. Պոմերանչուկը, Պ. Լ. Կապիցան, Լ. Ա. Արցիմովիչը և այլոք:

Տարբեր տարիներին ամբիոնը ղեկավարել են`

 • 1961 — 1969թթ. — ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս, պրոֆեսոր, Լ. Մ. Տեր-Միքայելյանը
 • 1969 — 1973թթ. — ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս, պրոֆեսոր, Հ. Հ. Վարդապետյանը
 • 1973 — 1975թթ. — ֆիզ-մաթ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր, Յու. Լ. Վարդանյանը
 • 1975 — 2002թթ. — ֆիզ-մաթ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Ա. Հ. Խուդավերդյանը
 • 2002 — 2005թթ. — ֆիզ-մաթ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Ա. Ս. Դանագուլյանը
 • 2007 — 2013թթ. — ֆիզ-մաթ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Վ.Մ.Ցականովը
 • 2013 թ-ից ամբիոնը ղեկավարում է ֆիզ.- մաթ. գիտ. դոկտոր Ա.Ռ.Բալաբեկյանը

 

Ամբիոնի աշխատանքները

 • Ամբիոնն իր գիտահետազոտական և ուսումնական աշխատանքները հիմնականում ծավալել է Հայաստանում միջուկային ֆիզիկայի և բարձր էներգիաների ֆիզիկայի կայացման և զարգացման ուղղություններին համապատասխան`
 • Կոսմիկ ճառագայթների ֆիզիկա,
 • Լիցքավորված մասնիկների ճառագայթում տարբեր միջավայրերում,
 • Միջուկի և տարրական մասնիկների ֆիզիկա,
 • Ֆոտոնային և էլեկտրոնային մասնիկների ծնման պրոցեսների փորձարարական հետազոտություններ,
 • Փորձերի մեթոդիկայի և տվյալների մշակում,
 • Արագացուցչային ֆիզիկա և տեխնիկա,
 • Միջուկային ռեակտորների ֆիզիկա և ատոմային էներգետիկա,
 • Կիրառական միջուկային ֆիզիկա:Այս ուղղությունները ամբիոնի համար առաջիկայում գերակայող են` հաշվի առնելով միջուկային ֆիզիկայի զարգացման ներկայիս միտումները: Միջուկային ֆիզիկայի բնագավառի միջազգային կոլաբորացիաներում հայ գիտնականների ակտիվ մասնակցությամբ, Հայաստանում երրորդ սերնդի CANDLE սինքրոտրոնային լույսի աղբյուրի նախագծման և նոր ատոմակայանի կառուցմամբ են պայմանավորված ամբիոնում բակալավրիատի և մագիստրատուրայի կադրերի պատրաստման ծրագրերն ու մակարդակը:

 

 • Ուսանողներն իրենց դիպլոմային աշխատանքներն են կատարում և պրակտիկա ձեռքբերում ամբիոնի հետևյալ բազային ինստիտուտներում`
 • Ա. Ի. Ալիխանյանի անվան Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտը,
 • CANDLE սինքրոտրոնային ճառագայթման կենտրոնը, ԵՊՀ-ին կից գիտահետազոտական ինստիտուտը,
 • ՀԱԷԿ-ի և Ատոմվերահսկողությունը:Այս կազմակերպությունների առաջատար գիտնականներն ու մասնագետներն ակտիվ մասնակցություն ունեն ամբիոնում գիտական կադրերի պատրաստման, ուսանողների դիպլոմային աշխատանքների ղեկավարման և միջուկային ֆիզիկայի զարգացման ժամանակակից ուղղություններով դասախոսությունների անցկացման գործում:

 

 • Ամբիոնը համագործակցում է հետևյալ խոշոր գիտական կենտրոնների հետ`
 • Միջուկային հետազոտությունների միացյալ ինստիտուտ (JINR, ՌԴ)
 • Գերմանիայի արագացուցչային կենտրոն (DESY, ԳԴ)
 • Միջուկային հետազոտությունների Եվրոպական կենտրոն (CERN, Շվեյցարիա)
 • Ջեֆֆերսոնի լաբորատորիա (CEBAF — JLAB, ԱՄՆ)
 • Պաուլ Շերերի ինստիտուտ (PSI, Շվեյցարիա)
 • Սան Պաոլոյի համալսարանի ֆիզիկայի ինստիտուտ, Բրազիլիա
 • Միջուկային ֆիզիկայի ուսուցման STAR-NET համացանցին, Ավստրիա:Ամբիոնն իր պատրաստակամությունն է հայտնում գիտական համագործակցության շրջանակներն ընդլայնելու և նոր կապեր հաստատելու համար:

2016 թվականին համագործակցության հուշագիր է ստորագրվել Բռնոյի (Չեխիա) տեխնոլոգիական համալսարանի հետ և համատեղ գիտական և ուսումնական ծրագրեր են իրականացվում այդ համալսարանի հետ ատոմային էներգետիկայի բնագավառում: 

Ամբիոնի աշխատակիցները